Energi & VA

 

Vattenavräkning sker årsvis och justeras på nästkommande kvartalsavgift.

 

År 2013 installerades nya värmeväxlar i våra två undercentraler. Samtidigt lades nya rör från värmeväxlarna ut till berörda husgavlar. Varmvatten och kallvattenledningar byttes samtidigt.